Main Menu

De organsatie van het Limburgs Kampioenschap Klumpkes Werpe is in handen van de Stichting Jeugdcentrum Simpelveld i.s.m. de Jeugdafdeling van CV de Woeësj-joepe Zumpelveld.
Mede-initiatiefnemer is dhr. Jo Meessen (ex-BCL/VKAG).

© Copyright 2010-2011 lk-klumpkeswerpe.nl All rights reserved.